Civiele techniek

Op basis van de civiele engineering worden de werkzaamheden voor betonbouw, fundaties en stratenbouw in de markt gezet. Diverse bedrijven worden uitgenodigd voor een prijsopgave. Het verwerken van deze aanbiedingen, het onderhoud met deze bedrijven en de uiteindelijke keuze (desgewenst in samenspraak met de opdrachtgever) wordt door Tanksales gevoerd.

Na deze keuze wordt door Tanksales nauwgezet de bouw begeleid door continu toezicht of alle procedures nagekomen worden, of de te leveren materialen voldoen volgens afspraken, of de voortgang op planning blijft en de veiligheid nagestreefd wordt.