Opslagtanks

De keuze van de afmetingen van opslagtanks lijkt voor de hand liggend. De keuze van materiaal eveneens. Toch zijn er veel verschillende mogelijkheden die tot hetzelfde eindresultaat komen met grote prijsverschillen. Tanksales zet zijn kennis in om tot het beste eindresultaat te komen. De keuze om aan te voeren of on site te bouwen, de benodigde flensaansluitingen, de keuze van isolatie, de materiaaldiktes, de geldende bouwnormen, al deze zaken werkt Tanksales uit en legt hij zijn opdrachtgever voor om gezamelijk tot een eindkeuze te komen.

Het aanvragen bij verschillende tankbouwers, het onderhoud met deze bedrijven, de uiteindelijke keuze van het bedrijf (desgewenst in samenspraak met de opdrachtgever) wordt door Tanksales gevoerd.

Daarna volgt het begeleiden van de bouw, de controles tijdens de productie op juiste lasprocedures, veiligheid, nabehandelingen, eventueel transport en het plaatsen van de tanks.

Ook renovatie van bestaande tanks behoort tot de mogelijkheden.