Piping

Wanneer er meerdere tanks in een tankput staan en er onderling overgepompt moet kunnen worden, terwijl er vrachtwagens gelijktijdig geladen en gelost worden en daarbij nog een schip klaar ligt om gelost te worden, kan men zich voorstellen dat het ontwerp van een leiding tracé zo efficiënt mogelijk uitgevoerd moet worden. Wachttijden kosten geld, storingen ook, uitval van componenten is funest.

De keuze van de juiste pompen voor de verschillende producten en temperaturen is hierin van groot belang. De juiste buisdiameters t.o.v. alle componenten, de juiste besturing van de afsluiters, het type afsluiters en de benodigde stoom en lucht tracés door een tank field moeten uiters zorgvuldig gekozen worden.

Tanksales biedt zijn kennis en ervaring aan en probeert met zijn opdrachtgever en zijn technische engineers tot de beste keuze te komen.

Op basis van deze keuzes worden de ontwerpen uitgewerkt tot Isometrics en Taglijsten (componenten).

Met deze gedetailleerde ontwerpen zoekt Tanksales bedrijven in de markt die de piping prefab gereed maken en vervolgens installeren op de plant. De gekozen pompen, afsluiters en andere benodigde componenten worden ingekocht en geïmplementeerd in het geheel.

Dit traject begeleidt Tanksales voor zijn opdrachtgever.