Sloopwerken

Het terrein waar de tanks moeten komen is vaak nog bebouwd of ligt al jaren braak. Voordat daadwerkelijk met de bouw begonnen kan worden dient het terrein bouwrijp gemaakt te worden.

Tanksales begeleidt de bodemonderzoeken en de afvoer van (vervuilde) grond tot de uiteindelijke schoongrondverklaring, het slopen van bestaande gebouwen, de asbestverwerking en indien mogelijk het hergebruik van de vrijkomende materialen.

Tanksales regelt de benodigde sloop- en grondwerkbedrijven en onderhoudt het contact met deze bedrijven tijdens de voortgang van deze fase.

Tanksales voert het onderhoud met milieucontrolerende- en gemeentelijke instellingen.